Emissions database for construction


Infrarakentamisen vähähiilisyyden arviointimenetelmän luonnos on kommenteilla 5.6.2023 saakka.

Väylävirasto on yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa valmistellut infrarakentamisen vähähiilisyyden arviointimenetelmää, jonka avulla pyritään yhdenmukaistamaan infrarakentamisen ilmastovaikutusten arviointia. Tavoitteena on, että laadittava menetelmä palvelee laajemmin myös kuntasektorin infrarakentamisen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa.

Arviointimenetelmän luonnos

Kyselylomake arviointimenetelmän kommentointiin.


kg CO2e /
TYPICAL VALUE, GWP (A1-A3)

Environmental indicators

TYPICAL VALUE, GWP
kg CO2e /kg (A1-A3)
WASTE FACTOR
SHARE OF RECYCLED MATERIALS (%)

General description

CATEGORIES
BACKGROUND REPORT
Id
Versio
01.00.001 ( 12.12.2022)

Muutokset versiossa 01.00.001 ( 12.12.2022)
  • korjaus, stabilointiaineiden kg/kg -arvot pääarvoja vastaaviksi